Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/susanneducinius.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser gælder for al handel, der udgår fra In2care Aps med CVR 1949 3539, om du køber via bankoverførsel, mobilpay, internetshop eller kontant.

Alle kurser, produkter og uddannelser i denne shop på susanneducinius.dk udgår fra In2care Aps, CVR nr. 1949 3539 ved Susanne Ducinius, Strandlystvej 14A, 3600 Frederikssund. Vi kan kontaktes på info@susanneducinius.dk eller på tlf. 28194576.

Alle priser angives i danske kroner (DKK) og er incl 25 % moms.

 

Køb af individuelle sessioner og forløbet ”find dit indre smil frem” er bindende. Du kan ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session eller forløb gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at møde frem til ovennævnte adresse til aftalt tidspunkt. Dukker du ikke op til aftalt tid eller melder du fra inden for 24 timer før din session, behandles sessionen som foregået.

 

Betalingsbetingelser vedrørende kurser, workshops, forløb og Individuelle Sessioner.

Kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber enten et andet tilbud, eller det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag bliver dagen erstattet af en ny dato. Du kan betale uddannelsen i rater mod et gebyr.

Tilmelding til kurser og workshops er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden otte dage før kursusstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 5 % af kursusprisen plus moms. Hvis du vil afbestille, når der er under otte dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit kursusgebyr til nogle af vores andre ydelser. Når der er otte dage eller under til workshop- eller kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur.

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i programmet på kurser eller workshops undervejs, for eksempel ombytning af rækkefølge i emnerne eller nye måder at levere indholdet på. Det kan også ske at vi pga. uforudsete omstændigheder er nødt til at ændre en dato. Dette for at kunne tilpasse vores tilbud til den enkelte gruppe, og til de behov og erkendelser, der kan opstå undervejs. Deltagerne får dog altid det indhold, de har købt. Når vi introducerer et nyt koncept, som der er større chance for bliver justeret undervejs, afspejles det i en reduceret intropris.

Individuelle sessioner og forløb ”find dit indre smil frem”

Sessioner og forløb bestilles og betales i shoppen med mindre andet aftales. Sessioner skal være betalt senest to dage før tid for sessionen og forløbet ”find dit indre smil frem” skal være betalt senest 5 dage før første session.

 

Betalingsbetingelser vedrørende digitale produkter
Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.
Med mindre andet er angivet i salgsmaterialet, er der 14 dages returret fra den dag, du har købt et produkt. Hvis du fortryder dit køb af et produkt inden 14 dage, så kontakt os på info@susanneducinius.dk. Efter de første 14 dage er dit køb bindende, og du hæfter for det fulde beløb. Der gives ikke penge retur for online produkter.

Rettigheder
Susanne Ducinius har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til uddannelser, forløb, kurser, produkter, onlineforløb og individuelle sessioner. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter, materiale og koncepter må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Susanne Ducinius/In2care Aps´s virksomhed. Susanne Ducinius eller hendes virksomheder og koncepter må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Ansvar:

Alle produkter er beregnet på mennesker, der er sunde og raske, fysisk og psykisk.

Ethvert erstatningsansvar, som Susanne Ducinius måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, uddannelser og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab.Susanne Ducinius skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvar fraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Susanne Ducinius har handlet simpelt uagtsomt. Susanne Ducinius erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog:

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Susanne Ducinius kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting:

Uoverensstemmelser mellem Susanne Ducinius og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

© 2015 Susanne Ducinius. Alle rettigheder forbeholdes.

Susanne Ducinius, In2care Aps, CVR 1949 3539, Vesterlyngvej 95, 4500 Nykøbing S

Tilbage til Shop