Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser gælder for al handel, der udgår fra In2care Aps med CVR 1949 3539, om du køber via bankoverførsel, mobilpay, internetshop, stripe eller kontant.

Alle kurser, produkter og uddannelser i denne shop på susanneducinius.dk udgår fra In2care Aps, CVR nr. 1949 3539 ved Susanne Ducinius, Vesterlyngvej 95, 4500 Nykøbing Sjælland. Vi kan kontaktes på info@susanneducinius.dk eller på tlf. 28194576.

Alle priser angives i danske kroner (DK) og er incl. 25 % moms.

 

Køb af individuelle sessioner og individuelle forløb er bindende. Du kan ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session eller forløb gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at møde frem til ovennævnte adresse eller hvis det foregår digitalt over skype, zoom og lignende til aftalt tidspunkt. Dukker du ikke op til aftalt tid eller melder du fra inden for 24 timer før din session, behandles sessionen som foregået.

 

Betalingsbetingelser vedrørende kurser, workshops, forløb og Individuelle Sessioner.

Kurser og workshops live afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber enten et andet tilbud, eller det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag bliver dagen erstattet af en ny dato. Du kan betale uddannelsen i rater mod et gebyr.

Tilmelding til kurser og workshops er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden otte dage før kursusstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 5 % af kursusprisen plus moms. Hvis du vil afbestille, når der er under otte dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit kursusgebyr til nogle af vores andre ydelser. Når der er otte dage eller under til workshop- eller kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur.

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i programmet på kurser eller workshops undervejs, for eksempel ombytning af rækkefølge i emnerne eller nye måder at levere indholdet på. Det kan også ske at vi pga. uforudsete omstændigheder er nødt til at ændre en dato. Dette for at kunne tilpasse vores tilbud til den enkelte gruppe, og til de behov og erkendelser, der kan opstå undervejs. Deltagerne får dog altid det indhold, de har købt. Når vi introducerer et nyt koncept, som der er større chance for bliver justeret undervejs, afspejles det i en reduceret intropris.

Individuelle sessioner og forløb.

Sessioner og forløb bestilles og betales i shoppen eller i nogle tilfælde på Easyme med mindre andet aftales. Sessioner og forløb betales ved tilmelding – nogle forløb kan betales i rater, hvis det fremgår ved tilmeldingen.

 

Betalingsbetingelser vedrørende digitale produkter
Online-produkter som kurser, forløb, uddannelser og workshops mm bliver leveret digitalt, som oftest i løbet af få minutter, med mindre det først er sat til at starte en bestemt dag og i løbende moduler. Med mindre andet er angivet i salgsmaterialet, er der ingen returret på dit online produkt. Har du købt et produkt med returret, og du ønsker at gøre brug af denne returret, da kan du kontakte os på info@susanneducinius.dk inden udløbet på din returret.

Rettigheder
In2care Aps og Susanne Ducinius har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til uddannelser, forløb, kurser, produkter, onlineforløb og individuelle sessioner. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter, materiale og koncepter må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Susanne Ducinius/In2care Aps´s virksomhed. Susanne Ducinius eller hendes virksomheder og koncepter må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Ansvar:

Alle produkter er beregnet på mennesker, der er sunde og raske, fysisk og psykisk.

Ethvert erstatningsansvar, som Susanne Ducinius måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, uddannelser og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab.Susanne Ducinius skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvar fraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Susanne Ducinius har handlet simpelt uagtsomt. Susanne Ducinius erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog:

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Susanne Ducinius kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting:

Uoverensstemmelser mellem Susanne Ducinius og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

© 2015 – opdateret 2019 Susanne Ducinius. Alle rettigheder forbeholdes.

Susanne Ducinius, In2care Aps, CVR 1949 3539, Vesterlyngvej 95, 4500 Nykøbing S

Tilbage til Shop